gif

Hakkımızda

Hakkımızda

TE’EKKED yanlış haber maddelerini yalanlama konusunda kendine uzmanlık alanı edinmiş, iki yüce amaç uğruna çabalamaktadır; vatandaşın dakik ve doğru bilgiyi elde etme hakkını korumak, Suriye basınının performasnını mümkün olduğu kadar iyileştirmek ve ona bulaşan dengesizlikleri sunmak yoluyla yükseltmektir. 

Platformun Arka Planı 

Esed rejimi Suriye’deki hükmü ele geçirmesinden beri basın çalışmalarına kısaltmalar getirdi ve rejim karşıtı protestolar başladığında da Suriye’deki olanların gerçeğini aktarmaya çalışmaları, şehir ve beldelerinden çıkan protestoları kayda almaları ardından daha büyük bir şekilde arttırarak yüzler gazeteciyi öldürdü veya tutukladı. Çoğu cezaevi ve gözaltı merkezlerindeki işkence altında canını verdi bazıları ise o cezaevlerinde günümüze kadar kayıplara karıştı.

Suriye Devrimi barışçıl hareket aşamasından silahlı hareket aşamasına intikal ettiğinde Esed rejimi kontrolünden birçok bölge çıktı. Suriye gençliğinde bölgenin gördüğü olay ve çatışmaları kayda almaya çalışma fırsatı olmuş oldu. Arap ve uluslararası meyda kuruluşlarının Suriye’nin içine girmesi ve yerinden olayları aktarmasını engelleyen güvenlik şartlardan dolayı bölgenin yaşadığı basın boşluğunu kapatma görevini omuzlarına atan basın aktivistlere birinci dereceyle itimad eden organizatörler tarafından birçok muhalif basın kuruluşları veya alternatif basın adlıyla bilinen basın kuruluşları kuruldu. 

Suriye alternatif basın kuruluşları günlük olarak Suriye meselesiyle ilgili büyük miktarda haber ve resim paylaşır. Olayların hızlı gelişmesiyle paylaşmadan önce resim, kayıt, açıklama olan haberleri doğrulamada mesleki standartlara uymaktan çoğu uzaklaşması yanlış yalan haberlerin yayılmasında rol oynamaktadır.

Platform çeşitli siyasi ve dini görüşlü basın kuruluşlarını gözler, onun aracılığıyla paylaşılanları mesleki standartlar ile araştırmalı arama doğrultusunda ve resim araması ve içerik aramasında uzmanlaşan şirketlerin sağladığı araçların yardımıyla doğrular ve düzeltir. 

Te’ekked Platformda çalışan sayısı 12’dir. Çoğu özellikle de Suriye bağlamında basın tecrübesi olan gazetecilerdir. Görevleri yönetici, editör, gözlem ve takibe dağılmaktadır. Her görüşlü medya kuruluşları ve Sosyal Paylaşım Siteleri’nin haber içeriğini gözlemler, doğruluğunda kuşku duyulan haber, resim, açıklama ve video kayıtları doğrulanır.

Çalışma Ekibi Planı

 Platform Sosyal Paylaşım Siteleri ve medya kuruluşlarının paylaştığını gözlemler ve doğruluğundan emin olunur. Yanlış herhangi bir haber maddesi bulunduğunda kesin delillerle düzeltilir, maddeyle ilgili kaynaklarla irtibata geçilir, ona eklenen resim veya görsel içeriği araştırılır veya araştırmalı arama yoluyla okura yanlışsız sunulur.

Tahrir Politikası

TE’EKKED yanlış haber maddelerini yalanlama konusunda kendine uzmanlık alanı edinmiş, iki yüce amaç uğruna çabalamaktadır; vatandaşın dakik ve doğru bilgiyi elde etme hakkını korumak, Suriye basınının performasnını mümkün olduğu kadar iyileştirmek ve ona bulaşan dengesizlikleri sunmak yoluyla yükseltmektir. 

Bunu gerçekleştirmek adına TE’EKKED her iş ve görevinde en yüksek editörlük standartları ile ahlaki davranışlara uymaktadır. Ürettiği çeşitli maddelerde Olumlu tarafsızlık, denge, insaf, objektiflik ve şeffaflığı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

TE’EKKED Platformu herkese eşit bakarak ve onlara eşit mesafede durarak  tüm çalışma ve görevlerinde tam bağımsızlığı ve tutumluluğu, medya ve basın kuruluşları, basın mensuplarıyla yapıcı ve olumlu davranması üzerinde durmaktadır. Birinci uğraş ve kaygısı hakikati sunmak, takipçiye saygı göstermek ve gazetecilik mesleğinin seviyesini yükseltmektir.

TE’EKKED gazetecilik mesleğinin düzenleyici genel kurallarına, mesleki etik kurallarına, anlaşmalara ve düzenleyicisi olan görgü kurallarına tam uyacağına dikkat çekmektedir. Birisi de Suriye’li Basın Mensupları’nın Şeref Anlaşması’dır.

Bu kriterleri uygulamak için de üstünlüğü, tarafsızlığı, bağımsızlığı, dürüstlüğü ve dengesini güvence altına alacak şekilde kendine ve çalışanlarına tahrir politikası ve çalışanların görgü kurallarını çizecek sıkı ve katı bir grup kriter komuştur.

TE’EKKED bütün çalışmalarında çeşitli medya kuruluşlarıyla teamülde tam şeffaflığı ve doğruluğunu, memnuniyet ve saygıyla herkesten gelen çeşitli önceri, not ve eleştiri şekillerinin tümüne açık olmasını temin eder her yanlışı düzeltmek, karşılık verme hakkının uygun yolları ve güvencesini sağlamaktadır.