video story

MİSYONUMUZ

Özgürlüğün Akciğerinden Soluklan

Gerçekleri tamamıyla yayınlama ve tam bağımsızlığa bağlılık, özgürlük para biriminin iki eşdeğer yüzleri gibidir. Bu da TEEKKED’deki para birimimiz, başkasıyla çalışmayız.

Tam bağımsızlık, dünyamızı kan, çatışma, nefret, hainlik suçlamaları ve katliamlarla bulanmış kızgın bir havayla dünyamıza gölge çeken Arapların keskin ve ölümcül saf tutmaları içerisinde ölümcüldür, büyük olasılıkla manevi, bazen de maddidir. Süzülüp yere çökerek bir mayın tarlası haline gelmiş bir ortam, işimiz de bu tarlayı sürmek gibi. Tüm bunlardan kurtuluş ise, gerçeğin bizzat gücüne ve az da olsa onun için çabalayanlara itimat etmek olacaktır.

Hendeği Bilincin Kazmasıyla Yık

Tüm yaptıklarımızla, başta Suriyeliler sonra da Arap devletlerindeki ortaklara yönelip ortak yönlerimizi araştırıp dünyaya hitap edeceğimiz, harfleri insanlığın teşkil ettiği tek bir dil üretmekteyiz.

Çalıştığımız çiftliğin Suriye ve Arap devletleri olarak bulunduğumuz ortam gibi bir ortamda olması bizi hendeklerin arasına koyar ve bu da bizi buradan oradan gelen suçlamaların ateşine maruz bırakıyor. Ancak, genel çerçeve ve vizyon olarak kurban biz değil hendeklerin kaldırılıp bilinç, marifet ve özgürlük kuleleri inşa etme fırsatıdır.

İnsanlık Cevherine Tutun

Orada burada yanlışlık kayasına çarpıp sehven seçicilik tuzağına düşersek kendimize mesleki ve etik temelli sistematik özür dilemeyi yakıştırırız.

İşimizi genel bir kültüre çevirmek için çabalıyoruz çünkü beşeriyet gerçek ve özgürlük olmadan insanlık cevherine tutunamaz.

Bin millik yolculuk, yeni ve bize yabancı bir gazetecilik alanında attığımız bir adımla başlayarak etik, toplumsal ve akademik olarak hem yerel hem de Arap devletlerinde iz bırakıp gerçeklerin zaferi insanlığın zaferine bir giriş olduğuna dair inancımızla da uluslararası çabaların bir parçası olarak bu gazetecilik sanatını sağlamlaştırmak amacıyla adımları sıkılaştırıyoruz.