video story

DÜZELTME VE ŞİKAYET POLİTİKASI


Birincisi: Düzeltme Tür ve Mekanizmaları

Düzeltme Türü Düzeltme Niteliği Düzeltme Mekanizması
Birincisi: İlerlemeyi Düzeltme A- Doğrulanan içeriğin risk derecesi yükselmeli. 1- Makalenin giriş kısmında bir uyarı ile içeriği daha yüksek bir dereceye yükseltme.
B- Doğrulanan içerik aynı temel sınıflandırmaya girmesi şartıyla değerlendirmede başka bir alt sınıflandırmaya aktarılması gerekir. 2- Herhangi bir uyarıda bulunmaksızın içeriği uygun türe aktarma.
İkincisi: Geri Adım Atmayı Düzeltme C- Doğrulananın içerik en düşük risk derecesine inmelidir.

3- Başlıkta güncellendi kelimesini ekleyerek içerik / makalenin risk derecesini azaltmak

Ve makalenin başında güncelleme, değişiklik ve makalenin risk derecesinin azaltılmasının nedeni ve niteliğine değinmek.

Ç- Doğrulanan içerikte, değerlendirme ya da risk derecesini etkilemeyen kısmen yanlış verilerin anlaşılması. 4- Makalenin başlığına "düzeltilmiş" kelimesinin eklenmesi ve sonuna ise yanlış bilgi, makaledeki varlığının gerekçesi ile silinmesinin gerekçesini içeren değişiklik niteliğine işaret edilmesi. İstisnalar, yalnızca silinen yanlış bilgilere ilişkin olanlara maddi ve manevi bir tehlike olduğu durumlarda yapılır.
D- Doğrulananın içerikte, değerlendirmenin geçerliliğini çökerten kısmen veya tamamen yanlış verilerin anlaşılması. 5- Makalenin tamamen silinmesi ve usullere uygun olarak aynı bölümde yayınlanacak bir özür yayınlanması.

İkincisi: Şikayet Politikası ve Yanıt Verme Mekanizmaları

Birincisi: Kavram

Teekked platformu, resmi veya gayriresmi olarak gelen her eleştiri, şikayet veya yorum, ele alınması gereken bir "şikayet" olarak kabul etmez. Bu daha ziyade, koruma altına alınmış eleştiri ve ifade özgürlüğüdür. Şikayet ise, tüzükte belirtilen kriterlerden birini içermesi şartıyla platforma resmi veya gayriresmi olarak gelen her şey ya da platformun izlediği tutum ve yanıtlardır.

İkincisi: Şikayet Kriterleri:

  1. Tüzük maddelerinden birinin açık ihlali
  2. Arka planı veya hedefleri değil, doğrulamanın içerik ve konusuna ilişkin olması
  3. Bir kusur, hata veya delil ve kanıtların olması ile yapılması gereken bir düzeltmeyi belirtmek suretiyle doğrulamanın içeriği ve konusu ile ilgili olması.
  4. İster bireyler ister kurumlar ister gruplar olsun, doğrulamaya dahil olanlara olası maddi veya manevi zararın meydana geldiğini veya varlığının teyit edilmesi.
  5. Çatışma bölgelerinde doğrulamanın şiddete yol açabilecek veya nefret söylemini körükleyebilecek hassasiyetlere neden olduğundan emin olunması. 

Üçüncüsü: Yanıt Mekanizması

  1. On üçüncü maddenin koşullarına göre düzeltme yoluyla yanıt vermek.
  2. Doğrulamanın değerini etkilemeyecek şekilde kısmi silme ile yanıt vermek veya şikayet kriterlerine uygun olarak maddi ve manevi zarar oluşmasının tespit edilmesi durumunda tamamen silmeye başvurmak.
  3. Şikayetin gerekliliğinin veya riskinin kanıtlanması durumunda azami limit dahilinde karşılık vermek, platform, platform çalışanları ve şikayetle ilgili kişinin uğradığı zararın giderilmesi için ilgili yerel makamlara başvurmak.

    Bir şikayet gönderin