gif

video story

TEEKKED PLATFORMUNDAKİ YÖNETİMSEL...


Yönetimsel yapı her aşamada gereksinim ve var olan olanaklara cevap veren Teekked kuruluşunun çalışmasını düzenleyen tüzüğün içinde olduğu daha geniş bir yönetimsel yapıdan türetilmiştir. Yapıda olacak herhangi bir güncelleme usullere göre duyurulacaktır.