gif

video story

VİZYONUMUZ


TEEKKED sitesinin Suriye’nin ilk bilgi doğrulama platformu olarak konumunu güçlendirmek, en iyi tecrübe ve standartlar ile kuşanıp Arap ve global alanlara doğru hareket ederek dezenformasyon ve birey/topluma olan zararlı etkilerini kısıtlamak, insani bir gereksinim vasfı ile gerçekleri yayınlamayı benimseme kültürü çerçevesinde eleştirel bilinç ve pozitif şüpheciliği oluşturmak amacıyla bilimsel ve akademik alanlarda önemli bir katkı sağlamaktır.