video story

Editöryal ve Yayın Politikası


Birincisi: İlkeler

 1. Bağımsızlık
 2. Titizlik
 3. Netlik
 4. Denge
 5. Objektiflik
 6. Dürüstlük
 7. Ilımlılık

İkincisi: Standartlar

 1. Fikir belirtmeden bilgiye bağlılık
 2. Yargılamaktan kaçınmak
 3. Fikri mülkiyete saygı
 4. Şiddeti teşvik etmekten kaçınmak
 5. Mahremiyete saygı duymak ve doğrulama ile ilgili kişileri maddi veya manevi riske maruz bırakmamak
 6. Uluslararası İnsancıl Hukuk’a saygı, Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçların Sınırlanmasına İlişkin Sözleşme Cenevre Sözleşmesi
 7. Platformda yayınlanan herhangi bir doğrulama makalesini politik, sivil, dini veya etnik çatışmalar bağlamında istismar etme girişimlerine karşı farkındalık
 8. Metodolojinin 8. Maddesindeki içerik türlerine giren bir içeriğin kaynağının aktarımını abartmamak veya küçümsememek.
 9. Kaynakların mahremiyeti ve gizliliği korunur ve ancak zorunlu olarak bağımsız bir yargı önünde ve özel bir oturumda açıklanır.
 10. Çocuklarla ilgili içeriğe dikkat etmek, ilgili yasalar ve etik kuralları açısından yayınla ilgili her hususu dikkate almak.
 11. Engellilerle ilgili içeriğe dikkat etmek, ilgili etik kuralları açısından yayınla ilgili her hususu dikkate almak.
 12. Dini ve etnik çatışmalarla ilgili konuları dikkate almak, ilgili kişileri kışkırtmaya veya nefret söylemini körüklemeye karşı tetikte olmak.

Üçüncüsü: Yayın Politikası

 1. 9 ve 10. Maddelerde yer alan editöryal ve yayınlama ilke ve standartlarına tam bağlılık.
 2. Metodoloji bölümünde yer alanlara göre içerik analizi ve değerlendirme referans ve mekanizmalarına tam bağlılık.

Dördüncüsü: Yayın Mekanizması

 1. Başlık

Başlık seçimi açık, titiz ve makalenin içeriğinin göstergesi olmalıdır.

 1. Editörün adını yazmak

Açıklık açık ve bilinen bir ad olması şartıyla makale yazarının adını belirtmek

 1. Genel Bakış

 Makaleyi "Vaktiniz yok mu?" Başlığı altında birkaç satıra yoğunlaştırmak izleyiciye aşağıdaki ayrıntılar, içerik ve doğrulama sonucunu öğrenme fırsatı verir.

 1. İddianın Niteliğini Netleştirin

"İddia" başlığı altında, trend olan içerik, türü, onu yayınlayan birincil kaynağı / kaynakları açıklanır. İçerik, içeriği yayınlayan veya paylaşan kaynakların görsel kanıtlar veya köprülerle desteklenen, açık bir şekilde ve paylaşımda olanı takip ederek şekillenmelidir.

 1. İddiayı Çürütmek 

Metodolojide benimsenen açık ve sıralı bir rotaya göre içerik analizi referansları ve mekanizmalarından bahsedilerek açıkça belirtilir.

 1. Sonuç

Benimsenen editöryal ve yayınlama ilke ve standartlarına tam olarak bağlı kalarak, yalnızca benimsenen ve değerlendirilen içerik türlerine göre metodolojide benimsenen değerlendirme mekanizması izlenerek karar verilir.