video story

Doğrulanmış

Doğrulanmış



Teekked platformu, bilgileri doğrulama, yanlış olanları tanımlama, açık ve duyurulmuş bir metodolojiye göre kategorize etmeyi taahhüt etmişse de taahhüdün diğer yönü dolaşan içerik doğruya bunu açıklamaktır.

Teekked platformu, bilgileri doğrulama, yanlış olanları tanımlama, açık ve duyurulmuş bir metodolojiye göre kategorize etmeyi taahhüt etmişse de taahhüdün diğer yönü dolaşan içerik doğruya bunu açıklamaktır.