gif

iltica - yanlış bilgi

İstanbul, şehre gelen Suriyeli öğrencileri ikamet durumlarını düzeltmekten mahrum bıraktı mı?

  Tuesday 27th August 2019

  • 4188
  • 08-27

New Turk Post haber sitesi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan İstanbul’da tüm eğitim seviyelerinde okuyan Suriyeli öğrencilerle ilgili yapılan açıklama adı altında bir haber paylaştı. 

Vali’ye isnat edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı; 

“İstanbul ili dışından Geçici Koruma Belgesi sahibi okul öğrencilerine İstanbul’da okuma izni verilmeyerek, aileleri ile birlikte kayıtlı oldukları illere gitmeli. Baba veya annesini kaybeden yetim/öksüz öğrenciler, babaları ya da anneleri İstanbul’da 3 aydır aktif işler sahibi olanlar müstesnadır.”

Teekked platformu, bu açıklamayı İstanbul Valiliği’nin resmî web sitesi aracılığıyla doğruladığında New Turk Post sitesinin yayınladığı haberde geçen bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. 

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle ifade edilmektedir: 

“Başka illere kayıtlı Suriyelilerden; 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde İstanbul’da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar, İstanbul’da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır.”

İstanbul Valiliği, geçen ay Geçici Koruma altında başka illere kayıtlı Suriyelilerin kayıtlı olduğu illerine geri dönmeleri için 20 Ağustos’a kadar süre verilerek bu süre bitiminde yakalananlar kayıtlı oldukları illere geri gönderileceğine dair açıklama yapmıştı. 

İstanbul, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 3,64’ünü oluşturan 547 binsen fazla nüfusla Suriyelilerin en büyük çoğunluğunu barındırmaktadır.